1

Not known Details About หัวขับลม

News Discuss 
ปั๊มที่ใช้เป็นแบบลูกสูบเพื่อสร้างการไหลของของไหล เนื่องจากทำแรงดันของของแหลวได้สูง จึงสามารถใช้กับของเหลวที่มี... การทำงานเป็นแบบเฟืองขบกันมีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ จึงจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น ถาดแม่เหล็ก และ แถบแม่เหล็ก เก็บอุปกรณ์ หัวขับวาล์วจึงกลายเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดวาล์วที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน ปั๊มที่ใช้เป็นแบบลูกสูบเ... http://devinof55m.get-blogging.com/16175877/the-best-side-of-ห-วข-บลม

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story